Elif Çiğdem Artan

Social Scientist / Researcher


Main focus: Museums, migration & gender

Twitter handle: @elifcigdemartan

Website/blog: www.museumbuzzy.com

Languages: English, German, Turkish

City: Berlin

Country: Germany

Topics: museum, migration, creative writing, gender, participation, istanbul convention, digital culture

Services: Talk, Workshop management, Consulting, Interview

  Willing to travel for an event.

  Willing to talk for nonprofit.

Bio:

Dr. Elif Çiğdem Artan received her Ph.D. from the TU Berlin-IGK-Center for Metropolitan Studies with her thesis "The Future of the Present: Autonomous Archiving of Activist Videos". She is the curator and coordinator of the MigrantinnenVerein Frankfurt e.V.'s memory project at the historisches museum frankfurt in the "Bibliothek der Generation" project. She has published both locally and internationally, as well as lectured and conducted workshops. Her research interests span museology, urban studies, digital culture, migration, and gender.

Examples of previous talks / appearances:

Reconfiguration of "Migration" and "Woman" in a participatory museum project

CAMOC / ICOM Annual Conference, Frankfurt am Main, June 4-5, 2018.

For a very long time, migration was often represented in museums by displaying suitcases which can be considered as a romantic representation of migrants: “They pack their little lives” in a suitcase and leave for a foreign country. In many museum displays, suitcases stand for the good old days, but also for poverty and for the hope for a better life. Furthermore, instead of presenting migrant groups with a variety of themes such as their struggles, achievements, and goals, museums preferred to link migration to national history, emphasizing the concept of multiculturalism.

This talk is in: English
Migrant women’s reminiscence box in Frankfurt

"Feminist Pedagogy: Museums, Memory Sites and Practices of Remembrance", Conference organized by the Women’s Museum Istanbul and Sabancı University Gender and Women’s Studies Excellence Center (SU Gender).
19 October 2018

This talk is in: English
Diskussionsrunde: Heirat statt homeschooling?

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, 06.10.2021

This talk is in: German
Onu nasıl kendinize bağlarsınız?

Heritage 2015 Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı, 6 Şubat 2015

* * *

Dijital çağ ile birlikte iletişim alışkanlıklarımız kökünden değişti.. Artık herkes bilgiye daha hızlı, daha kapsamlı ve kişiselleştirilmiş olarak ulaşıyor. Hedef kitleye doğrudan erişme ve bağlantı kurma imkânı sunan dijital iletişim kanallarına geleneksel haber kanalları ve ticari kurumlar gibi müzeler de kayıtsız kalamadı, internet siteleri, sosyal medya, mobil uygulamalar, dijital arşivler ve sergileme araçlarıyla mevcut ve potansiyel ziyaretçilerine ulaşmaya çalışıyor. Peki müzeler dijital iletişim kanallarını ne kadar etkin kullanıyor? Daha da önemlisi, dijital iletişim anlayışını kurumun geneline yayarak, tutarlı ve sürdürülebilir bir iletişim ortamı yaratabiliyorlar mı? Bu çerçevede yapılacak atölye çalışmasında, dijital iletişim sadece müzenin sosyal medya ve internet sitesi gibi dijital platform sorumlularını değil, kurumun bütününü ilgilendiren bir strateji geliştirme olarak ele alınıyor. Bu bağlamda atölye çalışmasına katılanlara izleyici bağlılığını artırma konusunda bir yol haritası önerilmesi hedefleniyor.

This talk is in: Turkish