avatar

Elif Çiğdem Artan

Social Scientist / Researcher


Main focus: Museums, Migration & Gender

Websites/blogs: www.museumbuzzy.com , https://independent.academia.edu/Elif%C3%87i%C4%9FdemArtan

Languages: English, German, Turkish

City: Berlin

Country: Germany

Topics: museum, migration, creative writing, gender, participation, istanbul convention, digital culture

Services: Talk, Moderation, Workshop management, Consulting, Coaching, Interview

  Willing to travel for an event.

  Willing to talk for nonprofit.

Bio:

Elif Çiğdem Artan is a sociologist with a professional and scholarly background in museology, urban studies, digital culture, migration, and gender.

As a Mercator-IPC 2022/23 Fellow, she is currently working on the comprehensive implementation of the Istanbul Convention from an intersectional perspective.

Examples of previous talks / appearances:

Reconfiguration of "Migration" and "Woman" in a participatory museum project

CAMOC / ICOM Annual Conference, Frankfurt am Main, June 4-5, 2018.

For a very long time, migration was often represented in museums by displaying suitcases which can be considered as a romantic representation of migrants: “They pack their little lives” in a suitcase and leave for a foreign country. In many museum displays, suitcases stand for the good old days, but also for poverty and for the hope for a better life. Furthermore, instead of presenting migrant groups with a variety of themes such as their struggles, achievements, and goals, museums preferred to link migration to national history, emphasizing the concept of multiculturalism.

This talk is in: English
Migrant women’s reminiscence box in Frankfurt

"Feminist Pedagogy: Museums, Memory Sites and Practices of Remembrance", Conference organized by the Women’s Museum Istanbul and Sabancı University Gender and Women’s Studies Excellence Center (SU Gender).
19 October 2018

This talk is in: English
Diskussionsrunde: Heirat statt homeschooling?

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, 06.10.2021

This talk is in: German
Onu nasıl kendinize bağlarsınız?

Heritage 2015 Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı, 6 Şubat 2015

* * *

Dijital çağ ile birlikte iletişim alışkanlıklarımız kökünden değişti.. Artık herkes bilgiye daha hızlı, daha kapsamlı ve kişiselleştirilmiş olarak ulaşıyor. Hedef kitleye doğrudan erişme ve bağlantı kurma imkânı sunan dijital iletişim kanallarına geleneksel haber kanalları ve ticari kurumlar gibi müzeler de kayıtsız kalamadı, internet siteleri, sosyal medya, mobil uygulamalar, dijital arşivler ve sergileme araçlarıyla mevcut ve potansiyel ziyaretçilerine ulaşmaya çalışıyor. Peki müzeler dijital iletişim kanallarını ne kadar etkin kullanıyor? Daha da önemlisi, dijital iletişim anlayışını kurumun geneline yayarak, tutarlı ve sürdürülebilir bir iletişim ortamı yaratabiliyorlar mı? Bu çerçevede yapılacak atölye çalışmasında, dijital iletişim sadece müzenin sosyal medya ve internet sitesi gibi dijital platform sorumlularını değil, kurumun bütününü ilgilendiren bir strateji geliştirme olarak ele alınıyor. Bu bağlamda atölye çalışmasına katılanlara izleyici bağlılığını artırma konusunda bir yol haritası önerilmesi hedefleniyor.

This talk is in: Turkish